پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی دشمن به اهدافش است.

  تاریخ ثبت : 1394/08/19
 1120
  دیدگاه کاربران