پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی دشمن به اهدافش است.

  تاریخ ثبت : 19 آبان 1394
 مدیر سایت
 1307
  دیدگاه کاربران