|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اطلاعات تماس

 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آدرس  :  بیرجند -بلوار پاسداران - پاسداران 30 - شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
کد پستی   :          15536-97176
شماره تلفن   :  4-32445590-056
شماره نمابر   :     32445582-056

رایانامه  :             info@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : سرکار خانم مجیدی    داخلی 180


اطلاعات تماس سازمان های بالادستی

شرکت مدیریت منابع آب ایران

آدرس: تهران-خیابان فلسطین شمالی - پلاک 517- ساختمان شرکت مدیریت منابع آب ایران
شماره تلفن:  43680000-021

نمابر :          88916600-021

رایانامه :          info@wrm.ir

وزارت نیرو:

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر- ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)- پلاک 4 - ساختمان وزارت نیرو

شماره تماس:  3-81606000-021

 تلفن گویا :        88644850-021

یارانامه :        info@moe.gov.ir

اطلاعات تماس ادارات تابعه

اطلاعات تماس مدیران و مسئولین شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس ادارات تابعه

 

امور منابع آب شهرستان بیرجند
 آدرس : بیرجند - بلوار آیت الله غفاری- غفاری 46 - پلاک 22

مدیر : آقای نیک نیا

کد پستی     :       11561-97179
شماره تلفن  :  3-32341302-056
شماره نمابر  :     32341120-056   
رایانامه        :  birjand@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : جناب آقای حسن نخعی 

امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه
آدرس  : قاین - خیابان پروفسور للهی - بین پروفسور للهی 3 و 5

مدیر : آقای کرمانی

کد پستی     :       67175-97617
شماره تلفن  :  4-32566131-056
شماره نمابر  :     32566136-056

رایانامه         :    qaen@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : سرکار خانم اصفهانی

امور منابع آب شهرستان فردوس

مدیر : آقای حجتی

آدرس  :    فردوس - شهرک ولی عصر - خیابان شهامت 1

کد پستی     :            89306-97718
شماره تلفن  :       5-32734500-056
شماره نمابر  :          32734503-056
رایانامه        :     ferdows@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : جناب آقای یزدان پناه

امور منابع آب شهرستان سرایان
آدرس  :   سرایان - سایت اداری

مدیر : آقای رمضانی فر

کد پستی     :        66414-97771
شماره تلفن  :      32900001-056
شماره نمابر  :      32903003-056
رایانامه        :  sarayan@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : سرکار خانم رمضان زاده

امور منابع آب شهرستان نهبندان

آدرس  :   نهبندان - تقاطع خیابان فرهنگ و خیابان شهید باهنر

مدیر : آقای مسعودی

کد پستی     :              13888-97571
شماره تلفن  :            32626484-056
شماره نمابر  :            32625955-056
رایانامه         :  nehbandan@skhrw.ir

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : جناب آقای سرابندی

امور منابع آب شهرستان طبس
آدرس :   طبس - بلوار امام خمینی -جنب باغ گلشن

مدیر : آقای رضایی

کد پستی     :       45588-97918
شماره تلفن  :     32822041-056
شماره نمابر  :     32822966-056

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : جناب آقای جراحی

نمایندگی امور منابع آب شهرستان بشرویه

مدیر : آقای مرادی

آدرس :  بشرویه - بلوار جهاد - نبش بلوار بهشتی

کد پستی     :      83118-97816
شماره تلفن  :    3-32781002-056 
شماره نمابر  :    -

فرد پاسخگو جهت میز خدمت : جناب آقای بهزادی

 

بالای صفحه

 

 

 

 

اطلاعات تماس مدیران و مسئولین شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

سمت:  مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: عباس سارانی

شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 109
زمان ملاقات : دوشنبه ها ساعت 8 تا 15

 
سمت: معاون حفاظت  و بهره برداری
نام و نام خانوادگی: سیدسعید پورجعفر
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 300
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری
  سمت: معاون برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی: حسین فرزانگان
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 200
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری
سمت: معاون طرح و توسعه
نام و نام خانوادگی: علی احسانی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 164
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: معاون مالی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: سیدحسین قاسمی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 151
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت مطالعات
نام و نام خانوادگی: فاطمه شهابی فرد
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 217
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت حراست
نام و نام خانوادگی: حجت ا... اربابی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 174
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت حقوقی
نام و نام خانوادگی: محمدرضا محسنی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 182
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری
سمت: مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: عادله نطقی مقدم
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 186
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: ذیحساب جاری
نام و نام خانوادگی: پرویز ضیا
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 149
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: ذیحساب طرح های عمرانی
نام و نام خانوادگی: مسعود علی آبادی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی150
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت طرح های توسعه منابع آبی
نام و نام خانوادگی: محمدکاظم بیجاری
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 162
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت فنی آب
نام و نام خانوادگی: محمدیعقوب بوالی گزیک
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 165
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
نام و نام خانوادگی: مهدی بیچکی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 201
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
نام و نام خانوادگی: محمدامین قادری
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 202
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده
نام و نام خانوادگی: مجتبی رضائی مناوند
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 208
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت قراردادها
نام و نام خانوادگی: محسن عباسی گل
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 187
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری
سمت: مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
نام و نام خانوادگی: علیرضا پیرتاج
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 123
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: مدیریت رودخانه ها و سواحل
نام و نام خانوادگی: محمدعلی شهابی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 116
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

نام و نام خانوادگی: هدی موسی زاده
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 117
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
نام و نام خانوادگی: غلامرضا عنانی
شماره تلفن: 4-32445590-056  داخلی 159
زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

 

سمت: مدیر روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: سید محسن رضوی
شماره تماس:

056-32420488

056-32445590-4   داخلی 183

زمان ملاقات: همه روزه در ساعات اداری

سمت: مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی: فرشته مجیدی
شماره تماس: 4-32445590-056  داخلی 180
 

 

بالای صفحه


 

 

 

 

اطلاعات تماس مسئول محتوا و بروز رسانی وب سایت

سمت: کارشناس روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: حامد کاظمی
شماره تماس:

056-32445590-4   داخلی 185

تلفکس: 32420488-056

 

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 6 فروردین 1403
 
 24340
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 8
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 979
 • بازدید دیروز : 2,509
 • کل بازدید : 5,776,701
 • آخرین به روزرسانی : 27 خرداد 1403 17:44:10
 • شناسه IP شما : 3.230.173.188

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :