شنبه, 15 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل : احمد قندهاری
  • معاونت ها
   • معاونت منابع انسانی،مالی و پشتیبانی
    • معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی : حسین فرزانگان
    • مدیریت منابع انسانی،آموزش و رفاه
     • مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه : عادله نطقی مقدم
     • کارشناس رفاه : زهرا خسرآبادی
     • گروه منابع انسانی و آموزش
      • رئیس گروه منابع انسانی و آموزش : جواد عزیزی فر
    • مدیریت مالی و ذیحسابی جاری
     • رئیس ذیحسابی جاری : سید حسین قاسمی
    • مدیریت مالی و ذیحسابی طرح
     • مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی : پرویز ضیاء
     • کارشناس مالی : مرضیه اکبری
   • معاونت حفاظت و بهره برداری
    • معاون حفاظت و بهره برداری : سید سعید پور جعفر
    • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
     • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : هدی موسی زاده
    • اداره منابع آب شهرستان سرایان
     • رئیس اداره منابع آب سرایان : محمد رمضانی فر
     • کارشناس منابع آب : علی اصغر مولوی سرند
    • اداره منابع آب شهرستان نهبندان
     • رئیس اداره منابع آب نهبندان : مجید هاونگی
    • مدیریت منابع آب قاینات و زیرکوه
     • کارشناس امور اداری : برات اسدالهی
     • مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه : سید هاشم حجتی
     • کارشناس منابع آب : رضا طیبی
     • کارشناس منابع آب : غلامحسین شجاع تقی آبادی
    • مدیریت منابع آب طبس
     • رئیس اداره منابع آب طبس : احمد محمدنژاد
    • مدیریت منابع آب شهرستان بیرجند
     • مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند : غلامرضا ابراهیمی
     • کارشناس منابع آب : جواد کرمانی
    • گروه درآمد و مشترکین
     • رئیس گروه درآمد و مشترکین : مهدیه سادات علمدار
    • اداره منابع آب شهرستان فردوس
     • رئیس اداره منابع آب فردوس : سید هادی رحیمی
    • مدیریت برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : ناصر نیک نیا
     • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : هانیه زاهدی پور
    • مدیریت رودخانه ها و سواحل
     • مدیر رودخانه ها و سواحل : محمد علی شهابی
     • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : هادی زمینی
     • کارشناس رودخانه ها و سواحل : احسان دادرس مقدم
    • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
     • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : علیرضا پیرتاج
     • کارشناس حفاظت و بهره برداری از منابع آب : یاسر خراشادیزاده
     • گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
      • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی : مهدی بهدانی
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاون طرح و توسعه : علی احسانی
    • مدیریت فنی آب
     • مدیر فنی آب : محمدیعقوب بوالی گزیک
     • کارشناس بررسی طرحها : محمود رضا خالقی
     • کارشناس بررسی طرحها : حمید آوان
     • کارشناس بررسی طرحها : رضا نوفرستی
    • مدیریت طرح های توسعه منابع آب
     • مدیر طرح های توسعه منابع آب : محمد کاظم بیجاری
     • کارشناس طرح ها : سید مرتضی هنرور
   • معاونت برنامه ریزی
    • معاون برنامه ریزی : سعید سروری
    • مدیریت مشارکت‌های مردمی و طرحهای زود بازده
     • مدیر مدیریت مشارکت‌های مردمی و طرحهای زود بازده : مجتبی رضایی مناوند
     • کارشناس مشارکت های مردمی : هادی حسین آبادی
    • مدیریت تحقیقات ،برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
     • کارشناس بودجه : منصوره آرزومندان
     • مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : مهدی بیچکی
     • گروه تحقیقات کاربردی
     • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
      • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : محمد امین قادری درمیان
      • کارشناس بهبود سازمانی : محمد نژادحسین
      • گروه فن آوری اطلاعات
       • کارشناس نرم افزار : راضیه گلرو
   • حوزه مدیریت عامل
    • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
     • مدیر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
     • گروه تلفیق و بیلان
      • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر
      • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی شاهرخت
     • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
      • کارشناس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : حمید کارگر
      • کارشناس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : محمود حمیدیان فر
     • گروه مطالعات آب های سطحی
      • رئیس گروه مطالعات آب های سطحی : امید خراشادیزاده
    • مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل
     • مدیر مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل : محسن عزیزی
     • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
      • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
       • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : غلامرضا عنانی
     • مدیریت روابط عمومی
      • مدیر روابط عمومی : سید محسن رضوی
     • مدیریت حقوقی
      • کارشناس حقوقی : سیده سمیه متولی
      • کارشناس حقوقی : طیبه تقوی
      • کارشناس حقوقی : محمدرضا محسنی
     • مدیریت قراردادها
      • کارشناس قراردادها : محمدحسن رادفرد
      • کارشناس قراردادها : عقیل آزادگان
      • مدیر قراردادها : محسن عباسی
     • مدیریت حراست
      • کارشناس حراست : علیرضا مسعودی
      • کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ( IT ) : عالیه زاری
      • مدیر حراست : حجت اله اربابی
      • کارشناس حراست : رضا احمدی