سه‌شنبه, 6 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب های سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات،ضوابط،استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارافرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
خدمات تفریحی،فرهنگی و مذهبی

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
آموزش

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی،اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت :
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/حفاظت و بهره برداری
امور اقتصادی،بازرگانی و نیروی انسانی