شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

   رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

  وظایف  :

- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه‌ عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
- تهیه و تدوین بودجه سالانه، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره
- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین‌نامه مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- پیشنهاد آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و وکیل در توکیل.
 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای «5» و «6» ماده «7» اساسنامه و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.
- نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- نظارت بر کلیه امور استخدامی با توجه به تشکیلات تفصیلی مصوب، بودجه، قوانین و مقررات استخدامی و مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت باستثنای آنچه از وظایف هیئت مدیره و مجمع عمومی است.  
- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین ‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایر وظایف محوله.


اداره حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات


خلاصه وظایف:

برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور تملک و خرید اراضی، طرح دعاوی و شکایات از سوی شرکت در محاکم قضایی ودفاع از دعاوی مطروحه ، بررسی و مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات حقوق آب ، معاهدات ،  کنوانسیون ها و پروتکلهای مرتبط با صنعت آب به منظور بهره برداری لازم ،  ساماندهی املاک شرکت و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت .

شرح وظایف:
- برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراحل قضایی.
- برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تملک و خرید اراضی در محدوده طرح های عمرانی.
- برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت به منظور ساماندهی دارایی های غیر منقول و مایملک شرکت، تهیه و ارائه گزارشات ادواری با هدف بهره برداری و استفاده موثر از آنها.
- برنامه ریزی، انجام مطالعه و بررسی تطبیقی موازین حقوقی پروتکل های مورد عمل شرکت با کشورهای ذینفع در امور آبهای مشترک مرزی با موازین حقوقی پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی سایر کشورها در امور آبهای مشترک.
- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص وضع مواد قانونی مرتبط با حقوق آب بر اساس ارزیابی های تحلیلی از انجام تحقیقات کاربردی در امور حقوقی آب.
- برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط بمنظور جمع آوری متون پروتکل ها ، کنوانسیون ها ، معاهدات و  قراردادهای مصوب در مجامع بین المللی در ارتباط با آبهای مشترک حوزه عمل شرکت .
- تحلیل و ارزیابی عملکرد قوانین جاری آب و بررسی تطبیقی قوانین جاری با حقوق عرفی مربوط به حقابه داران و بهره برداری کنندگان از منابع آبهای داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع مربوطه.
- اهتمام به جمع آوری قوانین داخلی کشورهای ذینفع در آبهای مشترک مرزی حوزه عمل شرکت با هدف احراز آمادگی و توانمندیهای لازم برای حضور و مشارکت در جلسات مشترک مرزی.
- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت مشارکت فعالانه در تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها ، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در امور آبهای مشترک مرزی با کشورهای ذینفع در حوزه عمل شرکت.
- برنامه ریزی و نظارت بر اعلام نظر و بازرسی و بازبینی حقوقی مرتبط با قراردادهای مورد انعقاد واحدهای درون سازمانی با شخصیت های حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.
- برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی با آگهی های منتشره با مقررات قانونی.
  - شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها و هیئت های تشخیص  و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیون های ادارات .
- شرکت در جلسات کمیته ها، کمیسیون های تخصصی و گروه های کاری مرتبط با واحد حقوقی.
- اهتمام لازم جهت انجام حمایت های قضایی از مسئولین و کارکنان شرکت در انجام مسئولیت های شرکت و ارائه مشاوره و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت.
- نظارت بر رسیدگی شکایات مردمی با هماهنگی حوزه های ذیربط و پیگیری های لازم نسبت به دعاوی مطروحه توسط اشخاص به منظور صیانت از حقوق شرکت.
- برقراری ارتباط با مشاور حقوقی و وکیل دعاوی شرکت و تنظیم مشترک برنامه دعاوی به منظور حصول نتیجه مطلوب و موثر.
- جمع بندی و آسیب شناسی شکایات در مقاطع سه ماهه وارائه گزارش به مدیر عامل.
- دریافت شکایت حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از شرکت و بررسی، تحقیق و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور اعلام پاسخ به شاکیان.
- تهیه و تدوین فرایند های ارتباط واحد حقوقی با واحدهای درون سازمانی و نهادهای برون سازمانی.
- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلند مدت برای فعالیتهای واحد حقوقی بر اساس پیش نیازهای اطلاعاتی اعلام شده از حوزه های تخصصی ذیربط.
- تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه واحد حقوقی در زمینه های تملک اراضی ، دعاوی ، املاک و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و ماموریتهای اصلی واحد حقوقی .
- برنامه ریزی و هماهنگی برای تشکیل آرشیو قوانین جهت دسترسی کارشناسان و واحدهای سازمانی به قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مربوط به صنعت آب و سایر موضوعات مرتبط.
- جمع آوری و مستند سازی اطلاعات مرتبط با اسناد حقوق عرفی مربوط به حقابه داران در منابع آبهای داخلی با هماهنگی واحدهای ذیربط
- توسعه و استقرار سیستم های بانک اطلاعاتی با هدف مستند سازی مجموعه فعالیتهای واحد حقوقی.
 - حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایر وظایف محوله

 

اداره روابط عمومی


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر جمع‌آوری اخبار و اطلاعات منتشره از رسانه‌های ارتباطی و انعکاس اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های شرکت، مدیریت امور ارتباطات، امور فرهنگی و نمایشگاهی، امور انتشارات شرکت و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و هشدارهای لازم در رابطه با آلودگی و تمهیدات منابع آب در رابطه با مخاطبان

شرح وظایف:
  - اجرای سیاستهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جهت بستر سازی برای حل چالش های مدیریت منابع آب در محدوده عمل شرکت.
  - برنامه ریزی جهت بهبود افزایش ضریب نفوذ اطلاع رسانی در جامعه هدف.
  - مدیریت پایگاه های اطلاع رسانی شرکت.
  - انعکاس اخبار و فعالیت های بخشهای مختلف از طریق پایگاه های اطلاع رسانی.
  - پاسخگویی به سوالات و انتقادات مطرح شده توسط مردم و رسانه ها در خصوص مسائل مرتبط با شرکت.
  - رصد، پایش و انعکاس اخبار و مطالب منتشره در خصوص مسائل آب به واحدهای ذیربط.
  - ایجاد هماهنگی در برگزاری مراسم، سمینارها، بازدیدها، جشن‌ها و اعیاد و مناسبت‌ها در زمینه ترتیب مکان مناسب و امکانات سمعی و بصری  و پذیرایی مناسب با همکاری امور خدمات عمومی .
  - هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی با حضور کارکنان و مدیران به منظور ایجاد حسن رابطه، ارائه و بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات و پاسخگویی حضوری.
  - پایش و اطلاع رسانی در خصوص فعالیتها، وقایع، همایش ها و نمایشگاهها در حوزه آب و هماهنگی در صورت لزوم.
  - همکاری با رسانه های عمومی جهت انعکاس مناسب فعالیتهای شرکت.
  - برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین تقویم ارتباطات، بازدیدها، مراسم و نمایشگاه‌ها .
  - تهیه و ارائه گزارش، بولتن خبری، فیلم، عکس و پوستر در رابطه با فعالیت‌ های شرکت و همکاری در تدوین کارنامه شرکت
  - برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، تدارک، اشتراک و توزیع نشریات تخصصی .
  - برنامه‌ریزی و نظارت بر پوشش تبلیغاتی ساختمان‌ها، تأسیسات منابع آب و سایر مکان‌های در اختیار شرکت .
  - تهیه و تدوین و اجرای نظام بررسی پیشنهادات ارائه شده مشتری و کارکنان.
  - حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
 - ارائه گزارشات لازم.
- انجام سایر وظایف محوله.

 

اداره حراست


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های حفاظت پرسنلی، فیزیکی، اسناد و مدارک ارتباطات سازمانی، صدور کارت، شناسایی حفاظت از تأسیسات ، نظارت بر عملکرد حراست واحدهای تابعه، تهیه و نگهداری و حمل و نقل سلاح و مواد ناریه ، لوازم و تجهیزات مخابراتی و شناسائی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه

شرح وظایف :
- نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و طرحهای حفاظتی در زمینه حفاظت پرسنل،حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده و حفاظت فیزیکی.
- نظارت بر حسن اجرای طرحها و دستورالعمل های صادره در زمینه حفاظت فیزیکی، حفاظت پرسنلی و حفاظت اسناد طبقه بندی شده.
- ارتباط، هماهنگی، همکاری با سازمانها و ارگانهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی جهت پیگیری امور مربوطه.
- ارائه مشاوره به مدیر عامل و مراجع ذیصلاح در زمینه‌های حفاظت پرسنلی و حفاظت فیزیکی و حفاظت اسناد و مدارک .
- ایجاد ارتباط و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و سازمان‌ها و نهادهای محلی و مراجع ذیصلاح جهت انجام امور حراستی شرکت بر اساس دستورالعمل‌های جدید .
-  تهیه و تدوین و ابلاغ طرح‌های پیشگیری و مقابله با سوانح طبیعی و غیر طبیعی در ابنیه و تأسیسات مربوطه به شرکت.
-  تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی پرسنلی .
- بررسی و پیگیری گزارشات واصله به دفتر حراست از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی.
- برنامه‌ریزی و نظارت بر حفاظت از تأسیسات و اسناد طبقه‌بندی شده و  تدوین و بازنگری طرح‌های حفاظت بر اساس دستورالعمل‌های صادره .
- برنامه‌ریزی ونظارت بر دبیرخانه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده .
- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه بر اساس دستورالعمل‌های صادره .
- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری و نقل و انتقال سلاح، بی سیم و لوازم مخابراتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره .
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- انجام سایر وظایف محوله.
- ارائه گزارشات لازم.بازدید:5407
آخرین به روزرسانی: 1394/05/06