سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت آزمایش پمپاژ چاههای بهره برداری و صدور مجوز نصب منصوبات
مدارک لازم برای  انجام خدمت درخواست متقاضی ، فیش هزینه کارشناسی
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
2.570.000 2175082198003 بانک ملی
231.300 بابت مالیات بر ارزش افزوده 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 درخواست متقاضی به جهت آزمایش پمپاژ چاه به اداره منابع آب
2 اخذ هزینه کارشناسی و نوبت دهی جهت بازدید کارشناس اداره منابع آب متولی منطقه
3 بازدید کارشناس اداره منابع آب و ارائه گزارش دبی سنجی به اداره منابع آب متولی دشت
1- تطابق دبی استحصالی با مقدار تعیین شده
2- عدم تطابق دبی استحصالی با مقدار تعیین شده  -->  رفع نواقص طبق نظر کارشناس توسط متقاضی و شرکت حفار
4 بررسی پرونده توسط کارشناس اداره منابع آب
1- نیاز به مجوز نصب منصوبات دارد
2- نیاز به مجوز نصب منصوبات ندارد  -->   اعلام نتایج کارشناسی دبی سنجی به متقاضی توسط اداره منابع آب
5 ارسال گزارش دبی سنجی به کارشناس فنی اداره منابع آب توسط کارشناس حفاظت اداره منابع آب
6 تعیین قدرت منصوبات قابل نصب و ارائه گزارش به مدیر اداره منابع آب توسط کارشناس اداره منابع آب
7 بررسی گزارش توسط مدیر اداره منابع آب
1- تایید گزارش
2- عدم تایید گزارش  -->  ارجاع به کارشناس فنی اداره منابع آب به جهت بازنگری در گزارش
8 تکمیل فرم ارجاع به کمیسیون صدور پروانه ها و ارسال به حوزه ستادی توسط کارشناس اداره منابع آب
9 بررسی تقاضا توسط کمیسیون صدور پروانه ها و اظهار نظر
1- تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست  -->  رفع نواقص و اصلاحیه طبق اظهار نظر کمیسیون توسط اداره منابع آب
10 ارجاع به اداره منابع آب و دستور صدور مجوز نصب منصوبات چاه توسط مدیر اداره  منابع آب
11 صدورمجوز نصب منصوبات چاه توسط اداره منابع آب
12 تایید و امضاء محوز نصب منصوبات توسط مدیر اداره منابع آب
13 ثبت مجوز نصب منصوبات و تحویل به متقاضی توسط اداره منابع آب
14 پایان
 

 بازدید:523
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06