شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت تغییر روش حفاری بعد از اظهار نظر کمیسیون و قبل از انعقاد قرارداد شرکت حفاری
مدارک لازم برای  انجام خدمت  
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
- 2175082198003 بانک ملی
- 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه درخواست متقاضی به جهت تغییر روش حفاری به اداره منابع آب متولی دشت
2 تهیه و ارائه گزارش تغییر روش حفاری توسط کارشناس اداره منابع آب
3 بررسی و گزارش توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
1-تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست --> اعلام به متقاضی و رد درخواست
4 تکمیل فرم "ارسال به کمیسیون صدور پروانه ها" توسط کارشناس اداره منابع آب متولی دشت
1- موافقت با تغییر روش حفاری
2- مخالفت با تغییر روش حفاری --> ارسال پرونده به اداره منابع آب  -->  اعلام به متقاضی  رد درخواست
5 ارجاع به دفتر حفاظت و بهره برداری و چاپ و ثبت اصلاحیه تغییر روش حفاری (از دستگاهی به دستی ) و ارجاع پرونده به اداره منابع آب متولی دشت
6 بررسی پرونده توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت و تطبیق اصلاحیه صادر شده با سوابق موجود در پرونده
1- مطابقت دارد
2- مطابقت ندارد -->  ارسال به دفتر حفاظت و بهره برداری جهت اصلاح مغایرت
7 امضاء اصلاحیه تغییر روش حفاری توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
8 تحویل اصلاحیه تغییر روش حفاری به متقاضی
9 پایان
 

 بازدید:463
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06