سه‌شنبه, 17 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت تغییر روش حفاری بعد از اظهار نظر کمیسیون و قبل از انعقاد قرارداد شرکت حفاری
مدارک لازم برای  انجام خدمت  
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
- 2175082198003 بانک ملی
- 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه درخواست متقاضی به جهت تغییر روش حفاری به اداره منابع آب متولی دشت
2 تهیه و ارائه گزارش تغییر روش حفاری توسط کارشناس اداره منابع آب
3 بررسی و گزارش توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
1-تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست --> اعلام به متقاضی و رد درخواست
4 تکمیل فرم "ارسال به کمیسیون صدور پروانه ها" توسط کارشناس اداره منابع آب متولی دشت
1- موافقت با تغییر روش حفاری
2- مخالفت با تغییر روش حفاری --> ارسال پرونده به اداره منابع آب  -->  اعلام به متقاضی  رد درخواست
5 ارجاع به دفتر حفاظت و بهره برداری و چاپ و ثبت اصلاحیه تغییر روش حفاری (از دستگاهی به دستی ) و ارجاع پرونده به اداره منابع آب متولی دشت
6 بررسی پرونده توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت و تطبیق اصلاحیه صادر شده با سوابق موجود در پرونده
1- مطابقت دارد
2- مطابقت ندارد -->  ارسال به دفتر حفاظت و بهره برداری جهت اصلاح مغایرت
7 امضاء اصلاحیه تغییر روش حفاری توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
8 تحویل اصلاحیه تغییر روش حفاری به متقاضی
9 پایان
 

 بازدید:494
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06