سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت صدورپروانه لایروبی چاه
شرح خدمت صدور پروانه لایروبی چاههای عمیق و نیمه عمیق جهت کلیه مصارف (کشاورزی، صنعت، شرب و ...)
مدارک لازم برای  انجام خدمت درخواست متقاضی ، فیش هزینه کارشناسی
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
2.323.000 2175082198003 بانک ملی
209.070 بابت مالیات 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه درخواست پروانه لایروبی توسط متقاضی به اداره منابع آب متولی دشت
2  اخذ هزینه کارشناسی از متقاضی و نوبت دهی جهت بازدید توسط اداره منابع آب متولی دشت
3 بازدید کارشناس و ارائه گزارش به اداره منابع آب متولی دشت
4 بررسی گزارش توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
1-تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست --> اعلام به متقاضی و رد درخواست
5 بررسی سوابق مالکیتی موجود در پرونده توسط کارشناس اداره منابع آب متولی دشت
1-  تطبیق با شرایط موجود
2- عدم تطبیق با شرایط موجود  --> رفع نقص مدارک مالکیتی توسط متقاضی
6 اخذ تعهدات لازم از متقاضی توسط ادراه منابع آب متولی دشت
7 تکمیل فرم ارجاع به کمیسیون صدور پروانه در حوزه ستادی توسط اداره منابع آب متولی دشت
8 بررسی تقاضا توسط کمیسیون صدور پروانه ها و اعلام نظر
1- تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست  -->  رفع نواقص طبق اظهار نظر کمیسیون توسط اداره منابع آب
9 اعلام موافقت کمیسیون صدور پروانه ها به دفتر حفاظت و بهره برداری در حوزه ستادی
10 چاپ و ثبت پروانه لایروبی چاه توسط دفتر حفاظت و بهره برداری و ارجاع به اداره منابع آب متولی دشت
11 امضاء و تایید پروانه لایروبی چاه توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
12 تحویل پروانه لایروبی چاه به متقاضی
13 پایان
 

 بازدید:685
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06