سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت تغییر نام صاحب پروانه
مدارک لازم برای  انجام خدمت مدارک مالکیتی، فرم شماره 1، تعهد نامه محضری، وکالتنامه از همه شرکا
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
_ 2175082198003 بانک ملی
_ 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه درخواست مالک یا نماینده مالکین جهت تغییر نام پروانه حفر یا بهره برداری به اداره منابع آب متولی دشت
2 اخذ مدارک مالکیتی و تعهدات لازم از متقاضی توسط اداره منابع آب متولی دشت ( تکمیل فرم شماره 1، وکالتنامه، تعهد نامه محضری توسط متقاضی)
3 بررسی مدارک توسط کارشناس حقوقی اداره منابع آب متولی دشت
1-تایید درخواست
2- عدم تایید درخواست --> ارجاع به متقاضی به جهت رفع نواقص
4 بررسی پرونده توسط مدیر اداره منابع آب
1- تایید مدارک
2- عدم تایید مدارک -->  ارجاع به کارشناس حقوقی به جهت رفع نواقص
5 تکمیل فرم "ارسال به کمیسیون صدور پروانه" توسط کارشناس اداره منابع آب
6 بررسی سوابق ارائه شده توسط کمیسیون صدور پروانه ها و اعلام نظر
1- موافقت با درخواست  -->  ارجاع پرونده به دفتر حفاظت و بهره بردرای توسط کمیسیون صدور پروانه ها
2- مخالفت با درخواست  -->  ارجاع سوابق به اداره منابع آب به جهت رفع ایرادات طبق اظهار نظر کمیسیون
7 چاپ و ثبت مجوز اصلاح نام پروانه حفر یا بهره برداری و ارسال به اداره منابع آب توسط کمیسیون صدور پروانه
8 بررسی مجوز چاپ شده با سوابق موجود در پرونده توسط مدیر اداره منابع آب
1- مطابقت دارد
2- مطابقت ندارد -->  رفع نواقص توسط دفتر حفاظت و بهره برداری
9 تایید و امضاء مجوز اصلاح نام پروانه حفر یا بهره بردرای توسط مدیر اداره منابع آب
10 تحویل مجوز اصلاح نام پروانه حفر یا بهره برداری به متقاضی
11 پایان
 

 بازدید:507
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06