سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت تمدید پروانه بهره برداری
شرح خدمت تمدید پروانه بهره برداری چاههای عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی، صنعت، شرب)
مدارک لازم برای  انجام خدمت درخواست متقاضی ، فیش هزینه کارشناسی
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
1.170.000 2175082198003 بانک ملی
105.300 بابت مالیات بر ارزش افزوده 2195082001008 بانک صادرات
585.000 بدون بازدید کارشناس 2175082198003 بانک ملی
52.650 بابت مالیات 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه درخواست متقاضی به جهت تمدید پروانه بهره برداری به اداره منابع آب متولی دشت
2 بررسی مدارک و تعیین نیاز یا عدم نیاز به بازدید کارشناسی و تعیین هزینه تمدید پروانه بهره برداری توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
1- با بازدید کارشناس  -->   مرحله 3
2- دون بازدید کارشناس  -->  پرداخت هزینه به اداره منابع آب توسط متقاضی  -->  ارائه گزارش بررسی پروانه به اداره منابع آب توسط کارشناس اداره منابع آب   -->  مرحله 5
3 پرداخت هزینه به اداره منابع آب توسط متقاضی
4 بازدید و ارائه گزارش به اداره منابع اب توسط کارشناس اداره منابع آب
5 بررسی گزارش کارشناسی توسط مدیر اداره منابع آب
1- موافقت با تمدید پروانه
2- مخالفت با تمدید پروانه -->   رفع نواقص موجود طبق اظهار نظر کارشناس توسط متقاضی -->  مجدداً انتقال به مرحله 3
6 تمدید پروانه بهره برداری و تحویل به متقاضی توسط اداره منابع آب
7 پایان
 

 بازدید:520
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06