سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت پاسخ استعلام
مدارک لازم برای  انجام خدمت ارائه نقشه UTM دار محل
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و آیین نامه های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
1.170.000 2175082198003 بانک ملی
105.300 بابت مالیات بر ارزش افزوده 2195082001008 بانک صادرات
585.000 بدون بازدید کارشناس 2175082198003 بانک ملی
52.650 بابت مالیات بر ارزش افزوده 2195082001008 بانک صادرات
 
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 ارائه استعلام توسط متقاضی به اداره منابع آب
2 ارجاع به کارشناس مربوطه
3 بررسی پرداخت هزینه کارشناسی توسط کارشناس اداره منابع آب
1- بدون بازدید کارشناس -->  پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی --> ارائه گزارش کارشناسی توسط کارشناس به اداره منابع آب
2- با بازدید کارشناس -->  پرداخت هزینه کارشناسی  توسط متقاضی --> بازدید کارشناس و ارائه گزارش کارشناسی به اداره منابع آب
4 بررسی گزارش کارشناسی توسط مدیر اداره منابع آب
1- موافقت با نظریه کارشناسی --> صدور پاسخ مثبت به استعلام توسط اداره منابع آب
2- مخالفت با نظریه کارشناسی -->  صدور پاسخ منفی به استعلام توسط اداره منابع آب
5 ثبت و تحویل پاسخ استعلام به متقاضی توسط اداره منابع آب
6 پایان
 

 بازدید:450
آخرین به روزرسانی: 1395/02/06