دوشنبه, 25 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک

 دفتر مطالعات پایه منابع آب

خلاصه وظایف:
       هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام برنامه‌ریزی لازم در خصوص تأسیس و بهره‌برداری بهینه از حوزه‌های آبریز معرف، احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های اکتشافی، مطالعات لازم در خصوص کمیت و کیفیت آب در محدوده‌های مطالعاتی، تهیه بیلان آب و تلفیق اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تشکیل بانک اطلاعاتی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی و آب‌های سطحی و تدوین دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی در سطح ادارات امور آب شهرستانها و اعمال نظارت در عملکرد واحدهای صفی.   


شرح وظایف:
-    هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم.
-    تأسیس و بهره‌برداری بهینه از حوزه‌های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب.
-    احداث، توسعه و نگهداری شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت‌ها و برنامه‌های اکتشافی آب‌های زیرزمینی با هماهنگی دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب کشور.
-    برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمی و کیفی آب در محدوده‌های مطالعاتی.
-    تشکیل بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده‌های مطالعاتی با رعایت خط مشی‌های ابلاغ شده.
-    تهیه برنامه‌های جمع‌آوری آمار اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تلفیق اطلاعات وتهیه گزارشات لازم و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران.
-    برنامه‌ریزی و تهیه بیلان آب در محدوده‌های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح.
-    همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در زمینه پیاده کردن سیستم GIS.
-    پیشنهاد و تعیین سقف تخصیص آب از منابع آب جهت طرح در کمیته مدیریت منابع آب شرکت.
-    بررسی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی و سطحی، از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجرای ادارات امور آب شهرستان.
-    تهیه و تدوین دستورالعمل‌های آماربرداری کمی و کیفی منابع آب، هماهنگی و یکسان‌سازی روش‌های اجرائی و اعمال نظارت در این خصوص.
-    بررسی پیشنهادات معاونت‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاه‌های اندازه‌گیری.
-    ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی بر اساس فرایندهای مصوب.
-    کنترل و پردازش نهایی آمار و اطلاعات منابع آب سطحی و زیرزمینی استان جهت ورود به بانک اطلاعات.
-    تهیه آمار و طلاعات مورد نیاز جهت تنظیم و ارائه برنامه بهره برداری بهینه از منابع آبی ناطق تحت پوشش.
-    تهیه گزارشهای مطالعاتی در سطح نیمه تفصیلی، تفصیلی، جامع و اطلس های منابع آب
-    تهیه نقشه های زمین شناسی، هیدرومتری، هیدرولوژی، هیدروشیمی، گرافها و نمودارها و تهیه گزارش در مناطق تحت پوشش.
-    همکای با معاونت های مختلف در زمینه های مورد نیاز بخصوص همکاری در مطالعه و اظهار نظر در مورد گزارشات مراحل مختلف مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی.
-    پیشهاد برقراری و یا رفع ممنوعیت بهره برداری از منابع آب مناطق مختلف به معاونت حفاظت و بهره برداری.
-    تعیین رسوبات داخل مخزن سدها.
-    نظارت و کنترل آمار، گزارشات و بررسی های انجام گرفته بر روی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور تعیین بیلان در حوزه های آبریز تحت پوشش و تلفیق اطلاعات ارسالی.
-    همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران به منظور تهیه دستورالعمل های لازم جهت بیلان و مدلهای ریاضی و تهیه اطلسهای منابع آب کشور با استفاده از آخرین اخبار و اطلاعات.
-    نظات بر تهیه مشخصات جغرافیایی و نقشه های هیدروکلیماتولوژی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی و موقعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه.  
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4236
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03