سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

عنوان خدمت صدور پروانه بهره برداری چاه های عمیق و نیمه عمیق
شرح خدمت صدور پروانه بهره برداری چاه های عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعت، شرب و ...)
مدارک لازم برای  انجام خدمت 1-پروانه حفر چاه 2-درخواست متقاضی3- فیش هزینه کارشناسی پمپاژ
قوانین و مقررات بالادستی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و دستورالعمل های مربوطه
هزینه ارائه خدمت مبلغ (ریال) شماره حساب بانکی
هزینه آزمایش پمپاژ : 2.570.000 2175082198003 بانک ملی
مالیات هزینه آزمایش پمپاژ: 231.300 2195082001008 بانک صادرات
هزینه کنترل منصوبات: 1.170.000 2175082198003 بانک ملی
مالیات  هزینه کنترل منصوبات: 105.300 2195082001008 بانک صادرات
به ازای هر 24 ساعت مازاد 20 درصد به مبلغ های فوق افزوده می شود
فرم های مربوطه  
دانلود  فلوچارت گردش کار خدمت
دانلود شناسنامه خدمت
عناوین فرآیندهای خدمت
1 درخواست متقاضی و تحویل پروانه حفر چاه جهت صدور پروانه بهره برداری به اداره منابع آب متولی دشت
2 اخذ هزینه آزمایش پمپاژ از متقاضی و نوبت دهی جهت کارشناسی توسط اداره منابع آب متولی دشت
3 نصب منصوبات پمپاژ آزمایشی توسط متقاضی و شرکت حفار
4 نظارت بر عملیات پمپاژ توسط کارشناس اداره منابع اب و انجمن ناظرین
5 ارائه گزارش پمپاژ توسط کارشناس به اداره منابع آب متولی دشت
6 تعیین قدرت منصوبات قابل نصب و دبی استحصالی از چاه توسط کارشناس فنی اداره منابع آب متولی دشت و ارسال به کمیسیون صدور پروانه ها
7 بررسی پرونده توسط کمیسیون صدور پروانه ها
1-  تایید گزارش
2- عدم تایید گزارش --> ارجاع پرونده به اداره منابع آب و اصلاح طبق نظر کمیسیون
8 ارسال پرونده به دفتر حفاظت و بهره برداری و چاپ و ثبت پروانه بهره برداری و ارجاع به اداره منابع آب متولی دشت
9 صدور مجوز نصب منصوبات توسط اداره منابع آب متولی دشت طبق نظر کمیسیون صدور پروانه ها
10 نصب منصوبات توسط متقاضی
11 اخذ هزینه کنترل منصوبات توسط اداره منابع آب متولی دشت
12 بررسی منصوبات نصب شده توسط کارشناس اداره منابع اب
1- تایید منصوبات نصب شده
2- عدم تایید منصوبات نصب شده  -->   ارجاع به متقاضی جهت اطلاح نصب منصوبات برابر مجوز صادر شده
13 ارائه گزارش کارشناسی به اداره منابع آب متولی دشت
14 بررسی گزارش و پرونده توسط مدیر اداره منابع آب متولی دشت
1- تایید پرونده
2- عدم تایید پرونده   -->  ارجاع به کارشناس جهت رفع ایرادات
15 ارجاع پرونده به حوزه ستادی و بررسی توسط امور مالی شرکت آب منطقه ای
1- عدم بدهی
2- دارای بدهی -->  ارجاع به اداره منابع آب جهت رفع نقص
16 تایید و ارسال پرونده برای معاون حفاظت و بهره برداری
17 بررسی پرونده توسط معاون حفاظت و بهره برداری
1- تایید پرونده
2- عدم تایید پرونده --> ارجاع به اداره منابع آب جهت رفع نقص
18 ارسال پرونده به دفتر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای جهت امضاء پروانه بهره برداری توسط مدیر عامل
19 ارسال پرونده به اداره منابع آب متولی دشت و تحویل پروانه بهره برداری به متقاضی
20 پایان
 

 بازدید:1241
آخرین به روزرسانی: 1395/03/03