سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی

 

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)
حفر گمانه آزمایشی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف)
مجوز تغییر قدرت منصوبات
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی
صدور مجوز چاه بجای قنات
صدور مجوز لایروبی قنات
صدور مجوز پیشکاری قنات
صدور پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه
صدور مجوز تغییر قطر چاه
 صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه
برقی کردن چاه                   
تغییر شرکت حفاری
رسیدگی به درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
رسیدگی به درخواست مجوز نصب  موتور
نام دستگاه نام سامانه دستگاه فیلدهای مورد تبادل ( موضوع استعلامات)
ثبت احوال   احراز هویت ، کد ملی
ثبت اسناد   احراز مالکیت اراضی و املاک
استانداری   استعلام قوانین ، رفع شبهات ، شورای آب ، هماهنگی بین دستگاهی ، همکاری شهرداری ،فرمانداری و بخشداری ، دهداریمجوز اجرای طرح و یا درخواست ، کارگروه های تخصصی ، شورای تامین استان، ضوابط فنی و قراردادی
برق   درخواست برقی کردن چاه ها  ، منصوبات ، تاسیسات ، منابع آبی
جهاد کشاورزی   تعیین الگوی کشت و نیاز آبی ، اراضی تحت پوشش ، تملک ، اعلام  و استعلام تشکل ها ،سال کشت ، تعیین زراعی بودن زمین و نوع کشت ، احیا و عدم احیا قنات ، آبیاری قطره ای ، بهای محصولات زراعی باغی و آبزیان
منابع طبیعی   رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح
محیط زیست   رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح، مجوز طرح آبزی پروری
صنایع و معادن   مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری ، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی ، مجوز بهره برداری از شن و ماسه
سازمان جنلها و مراتع   مساحت زمینها، مستثنیات یا ملی
میراث فرهنگی   رعایت ملاحظات و مجوز اجرای طرح
نفت و گاز   تعیین حریم ، نیاز آبی صنایع پتروشیمی و وابسته ، خطوط انتقال درخواست
نیروی انتظامی   مجوز حمل و نقل و ماشین حفاری ، پلمپ چاه ، پوشش نیروی محافظتی ،کنترل برداشتهای غیر مجار ، ابلاغ و همکاری در اجرای احکام ، اخذ مجوز وانجام انفجار ، تامین امنیت
راه و ترابری   تعیین حریم جاده  ، مجوز قطع راه ، حمل و نقل پایانه ها ، مجوز فعالیت در حریم جاده
ستاد حمل و نقل سوخت   تخصیص سوخت و تعیین میزان مصرفبازدید:3322
آخرین به روزرسانی: 1395/03/03