شنبه, 5 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 مدیریت مالی و پشتیبانی


خلاصه وظایف:
      برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مالی و پشتیبانی شامل : عملیات مالی جاری و طرحهای عمرانی و تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی ، وصول در آمدها و هزینه های شرکت ، امور اداری و مالی شرکت در واحدهای تابعه ، اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت ،  عملیات کارگزینی و امور نگهداری منابع انسانی  ازطریق پوششها و طرحهای بیمه ای ، امور رفاهی ، امور خدماتی ، امور ورزش ،  اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ، سیستم انبار و اموال ، سیستم مکاتبات اداری و نگهداری اسناد و مدارک و پرونده ها  بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ،  بخشنامه ها و سایر  مصوبات ابلاغ شده، ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های اداری .


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی ، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های مالی شرکت در کلیه زمینه های تنظیم اسناد ، رسیدگی و تشخیص حساب ، پرداخت هزینه های جاری و عمرانی ، نگهداری حسابها ، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین ومقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز .
-    نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی در واحدهای تابعه شرکت از طریق واحدهای ذیربط ستادی .
-    نظارت بر وصول درآمدها و هزینه‌ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریتی در خصوص در آمدها و هزینه‌ها  با هماهنگی سایر معاونت ها.
-    برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی تهیه و تنظیم دستور العملهای لازم در زمینه های  امور اداری و مالی و پیشنهاد آنها جهت تایید و تصویب و ابلاغ به واحدها و پیگیری انجام امور .
-    برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات کارگزینی شامل : امور انتصاب، ترفیع ، انتقال ، جابجائی ، بازخرید سنوات خدمت،  استعفا ، ماموریتها  و مرخصی ها ، صدور احکام و ابلاغ های مربوطه و سایر امور مربوطه .
-    برنامه ریزی ، نظارت و انجام هماهنگی های  لازم در اجرای برنامه ها و طرحهای حقوق و مزایا ، بازنشستگی ، رفاه و سایر مسایل مربوط به نگهداری نیروی انسانی از قبیل پوششهای بیمه ای ، تسهیلات مالی و غیر مالی ، امور درمان ، خدمات عمومی ، رفاهی و ایمنی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل .
-    نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تامین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
-    برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام  راهنمای و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العملها
-  نظارت بر عملکرد اداری سیستم مکاتبات و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در     پروندهای پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه  ونظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و    دستورالعملهای مورد عمل.
-    برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ،دستگاهها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابنیه و فضای سبز تنظیف، نامه رسانی و سایر خدمات مورد نیاز شرکت.
-    برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهای بازرگانی ، عملیات تعمیر و نگهداری و امور خدماتی .
-    برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها  و اموال.
-     برنامه‌ریزی  و نظارت لازم در جهت تامین نیازمندیهای شرکت به قطعات و ماشین آلات ، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری .
-    نظارت بر عملیات مناقصه و مزایده و استعلام مربوط به خرید و فروش اقلام و نیازهای تدارکاتی و سیستم انبارداری و نگهداری اموال.
-    برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط در زمینه مسائل اداری و مالی شرکت و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
-    انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه بررسی اقتصادی و تحلیل هزینه و منفعت  روشها و ارائه همکاریهای لازم از طریق واحدهای مربوطه برای تدوین روشهایی که منجر به سود دهی شرکت میشود.
-    انجام هماهنگی با سایر حوزه های  شرکت در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با معاونت برنامه ریزی وبهبود مدیریت  به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله.

امور مالی و ذیحسابی


خلاصه وظایف:
 انجام وظایف ذیحسابی شرکت بر اساس قانون محاسبات عمومی و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی، مطابقت پرداخت‌های مالی با کلیه بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مالی مورد عمل و تهیه صورت‌های مالی و مدیریت نقدینگی.


شرح وظایف:
-    انجام وظایف ذیحسابی بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی.
-    اعمال نظارت بر حسن انجام امور مربوط به عملیات حسابداری جاری شرکت ، رعایت اصول پذیرفته شده مالی و تهیه و تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های گردش کار.
-    اعمال نظارت و هماهنگی لازم در انجام فعالیت‌های مالی واحدهای تابعه شرکت و واحدهای داخلی.
-    همکاری و هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تأمین و درخواست وجه از خزانه و تهیه گزارشات عملکرد بودجه.
-    نظارت بر تهیه و تنظیم صورت‌ها و گزارشات مالی (مربوط به عملیات انتفاعی) جهت ارائه به هیئت مدیره و دفتر مجامع عمومی شرکت.
-    نظارت بر رفع واخواهی‌های صورت‌های مالی و همکاری با حسابرسان داخل و خارج و ممیزین مالیاتی.
-    تنظیم پاسخ گزارشات حسابرسی و بازرسی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در جهت حل و فصل مسائل مالی.
-    نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها، حساب‌های انتظامی و انجام اقدامات قانونی و لازم در جهت ابطال و تمدید آنها.
-    پیگیری وصول درآمدهای شرکت از معاونت‌ها .
-    بررسی و تأئید صورت‌های مالی، اسناد مالی، چک‌های صادره، افتتاح حساب جاری همکاران، دستور پرداخت و حساب‌های فی ما بین مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مالی.
-    نظارت و کنترل خریدهای شرکت از نظر عدم مغایرت‌های قانونی.
-    پیگیری و رفع مسائل مالی شرکت از طریق شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوطه با وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تهیه گزارشات مورد نیاز.
-    نظارت بر حسن انجام عملیات مکانیزاسیون امور مالی و انجام پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم.
-    تهیه و صدور درخواست وجه پیگیری لازم جهت اخذ وجوه تخصیص یافته به طرحهای تملک داراییهاس سرمایه ای  و بودجه جاری.
-    تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و رسیدگی و ممیزی آنها.
-    تهیه گزارشات، صورتهای مالی میان دوره ای  و سالیانه شرکت و صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای.
-    انجام کنترل های لازم در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی شرکت.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   -   انجام سایر وظایف محوله.

امور کارکنان و پشتیبانی


خلاصه وظایف:
 برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل انتصاب، ترفیع، انتقال و جابجائی، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی، استعفاء، مأموریت، مرخصی، قراردادهای پرسنلی، صدور احکام و گواهی‌ها و نظارت بر امور درمان و بیمه و بایگانی امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته. برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مالی و پشتیبانی در کلیه زمینه های  امور خدماتی اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ، سیستم انبار و اموال بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ،  بخشنامه ها و سایر  مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح .


شرح وظایف:
-    اجرای قوانین و مقررات استخدامی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، نظام پرداخت صنعت آب و برق با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور کارگزینی شرکت از قبیل انتصابات، ترفیعات، نقل و انتقالات، بازخریدی، بازنشستگی، استعفاء، مأموریت‌های داخل و خارج، مرخصی‌ها، انعقاد قرادادهای پرسنلی، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی، گواهی اشتغال، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .
-    استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی پس از طی مراحل مربوطه بر اساس رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل .
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته و گروه‌های کاری مرتبط، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه‌های رفاهی برای شاغلین، بازنشستگان و خانواده‌های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره ..
-    نظارت بر استقرار مکانیزه اطلاعات نیروی انسانی و سعی در به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی .
-    اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست‌های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طبقه‌بندی مشاغل
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ امور اجرائی مربوط به پرداخت و تأمین مزایای کارکنان .
-    برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور خدماتی در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام  راهنمایی و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العملها .
-    نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات ادارای و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در پرونده های پرسنلی و اداری وسیستم مکانیزه  ونظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و    دستورالعملهای مورد عمل
-     هماهنگی با واحدهای ستادی در زمینه مسائل اداری و مالی و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
-    اجرای قوانین کار، تأمین اجتماعی و آئین نامه ها و مقررات مربوطه و همچنین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و نظامهای پرداخت حقوق و مزایا در مورد کارکنان سازمان .
-    ایجاد سیستم مناسب نگهداری مدارک و پرونده های استخدامی کارکنان.
-    تدوین دستورالعمل های لازم جهت کنترل ورود و خروج کارکنان و اجرای آن پس از تصویب مقامات ذیربط.
-    انجام امور دبیرخانه مربوط به کمیته تشکیلات.
-    به روز نگهداشتن کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مورد عمل.
-    همکاری با امور مالی در زمینه نگهداری حسابهای انبار و اموال.
-    انجام کلیه امور دبیرخانه ای شامل دریافت، ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره و ثبت پیام.
-    اجرای سیستم اتوماسیون اداری جهت حذف فیزیکی نامه ها.
-    بایگانی اسناد و پرونده های اداری وفهرست برداری از اوراق زائد.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   - انجام سایر وظایف محوله.بازدید:4402
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03