سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
مطالعات مرحله اول انتقال آب از چاه های نیروگاه حرارتی به شهرستان طبس

 

تاریخ شروع : 1395/06/31  |  تاریخ پایان : 1398/06/31

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
مطالعات جامع آبرسانی به فردوس

 

تاریخ شروع : 1395/06/01  |  تاریخ پایان : 1398/03/31

مجری طرح : مهندس جواد حافظی نسب                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
طرح جامع مطالعات آب شهرستان درمیان

 

تاریخ شروع : 1395/06/01  |  تاریخ پایان : 1398/06/31

مجری طرح : مهندس جواد حافظی نسب                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
مطالعات مرحله اول و دوم بند زیرزمینی و انتقال آب افین - اسفدن

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس مهدی بیچکی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
مطالعه آبرسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاهای منطقه

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان : 1395/12/30

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های مطالعاتی
بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی مشوکی

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 76   درصد   

توضیحات بیشتر