سه‌شنبه, 8 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف


 

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی
تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب 15031451000 حضوری - الکترونیک
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح 18081450104 حضوری - الکترونیک
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 حضوری - الکترونیک
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18081450101 حضوری - الکترونیک
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی 18051450100 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110 حضوری - الکترونیک
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران 13011449000 حضوری - الکترونیک
استعلامات 13021448000 حضوری - الکترونیک
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18081450102 حضوری - الکترونیک
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 حضوری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 حضوری - الکترونیک
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انها 13021447121 حضوری - الکترونیک
درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 حضوری - الکترونیک
درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021447117 حضوری
درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 15031447119 حضوری - الکترونیک
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه‌های بهره برداری 13021447115 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری 13021447114 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112 حضوری - الکترونیک

 

« 1 2 3 » صفحه: