یکشنبه, 2 اردیبهشت 1397

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 717097 3739099 162 0 1.5 1.5 0 4 67.5 0 0 0 0 0 0
2 موسویه 1360 677172 3685529 133 0 0 0.2 0 8.5 33.4 0 0 0 0 0 0
3 همند 1417 675553 3594096 108 0 0 0.5 0 0 48 0 0 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 689058 3519726 78 0 0 0 0 2.5 29.1 0 0 0 0 0 0
5 نایبند 1095 546874 3582851 59 0 0 1 0 1.7 29.1 0 0 0 0 0 0
6 بنرک 1804 664888 3751750 260 0 0.6 2.8 0 13.3 66.2 0 0 0 0 0 0
7 حلوان 800 434577 3757361 87 0 0 0 0 13.5 25 0 0 0 0 0 0
8 آهنگران 970 802075 3706807 151 0 1 1 1 4 35.1 0 0 0 0 0 0
9 فتح آباد 1793 627549 3775798 204 0 1 8.5 0 1.5 67 0 0 0 0 0 0
10 یعقوبیه 748 495765 3813840 110 0 0 0 0 5.5 34.5 0 0 0 0 0 0
11 نهبندان 1187 219067 3493045 58 0 0.4 0.7 0 1.5 12.01 0 0 0 0 0 0
12 طبس 735 495001 3718423 37 0 1.2 1.7 0 9.7 61.8 0 0 0 0 0 0
13 اسدیه 1497 221734 3646547 64 0 0.1 0 0 4.3 18.5 0 0 0 0 0 0
14 بیرجند 1463 708124 3638164 76 0 0 0 0 7 42.7 0 0 0 0 0 0
15 دیهوک 1338 548545 3683866 62 0 0 1.5 0 9.5 63.3 0 0 0 0 0 0
16 بشرویه 888 538542 3748482 45 0 0 0.3 0 3 42.6 0 0 0 0 0 0
17 سربیشه 1833 762829 3608615 84 0 0 0.1 0 9.5 56.1 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا