شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از چاه های نیروگاه ذغال سنگی به شهر طبس-نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:116

به کار گیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی-نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:125

خرید شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/10

بازدید:146

استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری میکروژئودزی سدهای نهرین و کریت شهرستان طبس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:92

استعلام عملیات تکمیلی محوطه سازی سد نهرین شهرستان طبس - نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:91

استعلام خدمات مهندسی مطالعات مدیریت جامع کیفیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی حوضه‌های آبریز نمکزار خواف-دق پترگان و کویر مرکزی در استان خراسان جنوبی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:91

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:92

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:85

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان بشرویه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:87

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان زیرکوه - نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:93

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان خوسف مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:85

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان سربیشه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:91

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان طبس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:86

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان فردوس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:87

خدمات مهندسی مطالعات ژئوفیزیک شامل برداشت های ژئوفیزیکی مگنتوتلوریک به روش ترکیبی MT/AMTدر استان خراسان جنوبی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:92

استعلام عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:85

استعلام خدمات مهندسی مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا سازه¬های اندازه¬گیری جریان آب در تاسیسات انتقال و توزیع در دست بهره¬برداری و برداشت¬های سطحی در محدوده استان خراسان جنوبی- نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:94

خدمات مهندسی نظارت تکمیلی عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:84

استعلام خرید اتصالات چدنی مورد نیاز برای پروژه عملیات اجرایی خط انتقال پساب شهر بیرجند -نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:88

استعلام عملیات اجرایی جابجایی شبکه برق موجود جنب تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:89

1 2 صفحه: