یکشنبه, 19 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از چاه های نیروگاه ذغال سنگی به شهر طبس-نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:187

به کار گیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی-نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:191

خرید شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/10

بازدید:209

استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری میکروژئودزی سدهای نهرین و کریت شهرستان طبس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:156

استعلام عملیات تکمیلی محوطه سازی سد نهرین شهرستان طبس - نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:152

استعلام خدمات مهندسی مطالعات مدیریت جامع کیفیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی حوضه‌های آبریز نمکزار خواف-دق پترگان و کویر مرکزی در استان خراسان جنوبی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:157

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:156

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:153

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان بشرویه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:155

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان زیرکوه - نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:157

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان خوسف مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:153

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان سربیشه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:157

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان طبس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:146

استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در محدوده شهرستان فردوس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:147

خدمات مهندسی مطالعات ژئوفیزیک شامل برداشت های ژئوفیزیکی مگنتوتلوریک به روش ترکیبی MT/AMTدر استان خراسان جنوبی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:158

استعلام عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:150

استعلام خدمات مهندسی مطالعات ساماندهی و طراحی جهت تجهیز نقاط مصرف آب به ابزارها یا سازه¬های اندازه¬گیری جریان آب در تاسیسات انتقال و توزیع در دست بهره¬برداری و برداشت¬های سطحی در محدوده استان خراسان جنوبی- نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/05

بازدید:155

خدمات مهندسی نظارت تکمیلی عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:148

استعلام خرید اتصالات چدنی مورد نیاز برای پروژه عملیات اجرایی خط انتقال پساب شهر بیرجند -نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:154

استعلام عملیات اجرایی جابجایی شبکه برق موجود جنب تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/04

بازدید:156

1 2 صفحه: