یکشنبه, 19 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال1396-نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/28

بازدید:275

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1396- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/13

بازدید:289

استعلام جابجایی شبکه برق فشار متوسط موجود در مخزن سد سیاهو شهرستان سربیشه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:197

عملیات اجرایی خط انتقال پساب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:200

ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال1396 ارزیابی مدیریت مطالعات پایه منابع اب 1396/06/22 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:378