شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال1396-نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/28

بازدید:212

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1396- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/13

بازدید:209

استعلام جابجایی شبکه برق فشار متوسط موجود در مخزن سد سیاهو شهرستان سربیشه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:137

عملیات اجرایی خط انتقال پساب شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:139

ارزیابی کیفی خدمات مهندسی نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال1396 ارزیابی مدیریت مطالعات پایه منابع اب 1396/06/22 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:277