شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مهندسی مطالعات گشت و بازرسی از منابع آب استان خراسان جنوبی واقع در شهرستان های فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در سال 1395 مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1395/04/05 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/24

بازدید:215

مطالعات گشت و بازرسی از منابع آب استان خراسان جنوبی واقع در شهرستان های بیرجند، قاین و نهبندان در سال 1395 مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1395/04/06 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/24

بازدید:196

استعلام خدمات مهندسی مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) ساماندهی رودخانه های شهرستان درمیان (شهر گزیک فاز2) مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/12

بازدید:204

استعلام خدمات مهندسی مشاوره طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) استان خراسان جنوبی سال تحصیلی 1394 مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/01

بازدید:205