شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
طراحی ، ساخت، حمل و نصب تجهیزات تهویه گالریها ، تکمیل ریل جابجایی قطعات اتاق شیرخانه و سطح سنج الکترونیکی سد مخزنی اسدیه (رزه) شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای دفترفنی و امور قراردادها 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:397

خرید حمل و نصب و راه اندازی و اصلاح فرمان باز و بست شیرهای منصوبه در شیرخانه سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 383

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:383

عملیات حفاری چاه مشاهده ایی و تزریق پرده آب بند سرریز سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:463

آنالیز شیمیایی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:397

خرید، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:461

عملیات احداث ساختمان دیزل، فنس کشی محوطه، نصب نشانه های تراز مخزن و ابنیه های جانبی سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:388

طراحی ، ساخت، حمل و نصب تجهیزات تهویه گالریها ، تکمیل ریل جابجایی قطعات اتاق شیرخانه و سطح سنج الکترونیکی سد مخزنی اسدیه (رزه) شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:413

انجام ازمایشات پمپاژ 12 حلقه چاه اب شرب در دشت های بیرجند و مختاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:438

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و درون شهری کارکنان در سال 1394 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:363

مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان (فاز2) مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/06/15 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:399

تهیه و ساخت اسکلت فلزی ایستگاه باران سنجی سرایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:363

1 واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و درون شهری کارکنان در سال 1394 مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/10

بازدید:513

اجاره آبزی پروری مخزن سد اسدیه(رزه) شهرستان درمیان مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/05/19 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:585