یکشنبه, 19 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
طراحی ، ساخت، حمل و نصب تجهیزات تهویه گالریها ، تکمیل ریل جابجایی قطعات اتاق شیرخانه و سطح سنج الکترونیکی سد مخزنی اسدیه (رزه) شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای دفترفنی و امور قراردادها 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:461

خرید حمل و نصب و راه اندازی و اصلاح فرمان باز و بست شیرهای منصوبه در شیرخانه سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 454

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:454

عملیات حفاری چاه مشاهده ایی و تزریق پرده آب بند سرریز سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 554

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:554

آنالیز شیمیایی آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:472

خرید، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:556

عملیات احداث ساختمان دیزل، فنس کشی محوطه، نصب نشانه های تراز مخزن و ابنیه های جانبی سد مخزنی فرخی شهرستان قاین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:457

طراحی ، ساخت، حمل و نصب تجهیزات تهویه گالریها ، تکمیل ریل جابجایی قطعات اتاق شیرخانه و سطح سنج الکترونیکی سد مخزنی اسدیه (رزه) شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 478

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:478

انجام ازمایشات پمپاژ 12 حلقه چاه اب شرب در دشت های بیرجند و مختاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:504

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و درون شهری کارکنان در سال 1394 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:419

مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان (فاز2) مناقصه دو مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/06/15 455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/12

بازدید:455

تهیه و ساخت اسکلت فلزی ایستگاه باران سنجی سرایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع اب 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:415

1 واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و درون شهری کارکنان در سال 1394 مناقصه یك مرحله‌ای دفترفتی و امور قراردادها 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/10

بازدید:567

اجاره آبزی پروری مخزن سد اسدیه(رزه) شهرستان درمیان مزایده یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری 1394/05/19 647

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:647