شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی آبرسانی از چاه های نیروگاه ذغال سنگی به شهر طبس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:46

عملیات تکمیلی نصب تجهیزات برقی و مکانیکی چاه ها و ایستگاه های پمپاژ خط انتقال آب شهرستان درمیان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:30

عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و تزریق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه- نوبت دوم ارزیابی معاونت طرح و توسعه 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:40

عملیات اجرایی خط انتقال آب منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:56

عملیات اجرایی روپرگذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی واقع در استان خراسان جنوبی- نوبت چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/17

بازدید:27

خرید شیرآلات مربوط به طرح آبرسانی به شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/14

بازدید:29

اجرای مخزن و خطوط جمع آوری چاه های آب شرب مختاران پروژه انتقال آب از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند-نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:80

ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند به روشROT -نوبت دوم ارزیابی طرح و توسعه 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:254

 

 

برای مشاهده آگهی های بایگانی شده کلیک کنید