سه‌شنبه, 29 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری خدمات گشت و نظارت بر چاه ها و منابع آب استان در سال 1397 مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:16

اجرای مخزن و خطوط جمع آوری چاه های آب شرب مختاران پروژه انتقال آب از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:11

عملیات تکمیلی خط انتقال آب شهرستان درمیان- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:18

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1397-نوبت چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:23

ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند به روشROT -نوبت دوم ارزیابی طرح و توسعه 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:186

 

 

برای مشاهده آگهی های بایگانی شده کلیک کنید