شنبه, 3 فروردین 1398

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل : حسین امامی
  • معاونت ها
   • معاونت منابع انسانی،مالی و پشتیبانی
    • معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی : غلامرضا معصومی
    • مدیریت منابع انسانی،آموزش و رفاه
     • مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه : عادله نطقی مقدم
     • کارشناس رفاه : زهرا خسرآبادی
     • گروه منابع انسانی و آموزش
      • کارشناس آموزش : جواد عزیزی فر
    • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
     • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : هادی حسین آبادی
    • مدیریت مالی و ذیحسابی
     • مدیر مالی و ذیحسابی : سید حسین قاسمی
     • کارشناس مالی : مهدیه سادات علمدار
     • مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی : پرویز ضیاء
     • کارشناس مالی : مرضیه اکبری
   • معاونت حفاظت و بهره برداری
    • معاون حفاظت و بهره برداری : سید سعید پور جعفر
    • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
     • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : هدی موسی زاده
    • اداره منابع آب سرایان
     • رئیس اداره منابع آب سرایان : سید هاشم حجتی
     • کارشناس منابع آب : علی اصغر مولوی سرند
    • اداره منابع آب نهبندان
     • کارشناس منابع آب : محمد نعیمی
     • رئیس اداره منابع آب نهبندان : محمد علی شهابی
    • اداره منابع آب طبس
     • رئیس اداره منابع آب طبس : احمد محمدنژاد
    • امور منابع آب قاینات و زیرکوه
     • مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه : مجید هاونگی
     • کارشناس امور اداری : برات اسدالهی
     • کارشناس منابع آب : رضا طیبی
     • کارشناس منابع آب : غلامحسین شجاع تقی آبادی
    • امور منابع آب شهرستان بیرجند
     • مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند : غلامرضا ابراهیمی
     • کارشناس منابع آب : حمید آوان
     • کارشناس حقوقی : سید حسن علمدار
     • کارشناس منابع آب : جواد کرمانی
    • گروه درآمد و مشترکین
     • اداره منابع آب فردوس
      • رئیس اداره منابع آب فردوس : سید هادی رحیمی
      • کارشناس منابع آب : محمد رمضانی فر
     • مدیریت برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
      • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : ناصر نیک نیا
     • مدیریت رودخانه ها و سواحل
      • مدیر رودخانه ها و سواحل : مجتبی رضایی مناوند
      • کارشناس رودخانه ها و سواحل : محمدحسن رادفرد
      • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : هادی زمینی
      • کارشناس رودخانه ها و سواحل : احسان دادرس مقدم
     • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
      • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : علیرضا پیرتاج
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از منابع آب : مرضیه جعفری
      • گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
       • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی : مهدی بهدانی
    • معاونت طرح و توسعه
     • معاون طرح و توسعه : علی احسانی
     • گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی
      • مدیریت فنی آب
       • مدیر فنی آب : مریم قوی پنجه
       • کارشناس بررسی طرحها : جواد حافظی نسب
       • کارشناس بررسی طرحها : رضا نوفرستی
      • مدیریت طرح های توسعه منابع آب
       • کارشناس طرح ها : مهدی بیچکی
       • کارشناس طرح ها : محمد کاظم بیجاری
     • معاونت برنامه ریزی
      • معاون برنامه ریزی : سعید سروری
      • مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
       • مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : غلام سرور بوالی گزیک
       • کارشناس بودجه : منصوره آرزومندان
       • کارشناس تخصیص آب : یاسر خراشادیزاده
      • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
       • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : محمد امین قادری درمیان
       • کارشناس بهبود سازمانی : محمد نژادحسین
       • کارشناس نرم افزار : عالیه زاری
    • حوزه مدیریت عامل
     • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
      • مدیر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
      • گروه تلفیق و بیلان
       • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر
       • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی شاهرخت
      • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
       • رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : محمدیعقوب بوالی گزیک
       • کارشناس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : حمید کارگر
      • گروه مطالعات آب های سطحی
       • رئیس گروه مطالعات آب های سطحی : امید خراشادیزاده
     • مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل
      • مدیر مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل : حسین فرزانگان
      • گروه تحقیقات کاربردی
       • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
        • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : حسین شورستانی
        • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : هانیه زاهدی پور
       • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
        • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : غلامرضا عنانی
      • مدیریت روابط عمومی
       • مدیر روابط عمومی : محمود حمیدیان فر
      • مدیریت حقوقی
       • مدیر حقوقی : سیده سمیه متولی
       • کارشناس حقوقی : طیبه تقوی
       • کارشناس حقوقی : علی طوقی
      • مدیریت قراردادها
       • کارشناس قراردادها : عقیل آزادگان
       • مدیر قراردادها : محسن عباسی
      • مدیریت حراست
       • مدیر حراست : محمدحسین عادلی
       • کارشناس حراست : علیرضا مسعودی
       • کارشناس حراست : سید محسن رضوی
       • کارشناس حراست : حجت اله اربابی