سه‌شنبه, 29 آبان 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیریت عامل
  • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل : حسین امامی
  • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
   • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد : غلامرضا عنانی
  • معاونت منابع انسانی،مالی و پشتیبانی
   • معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی : غلامرضا معصومی
   • مدیریت منابع انسانی،آموزش و رفاه
    • مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه : عادله نطقی مقدم
    • کارشناس رفاه : زهرا خسرآبادی
    • گروه منابع انسانی و آموزش
     • کارشناس آموزش : جواد عزیزی فر
   • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
    • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : هادی حسین آبادی
    • کارپرداز : حسین ضیاء
   • مدیریت مالی و ذیحسابی
    • مدیر مالی و ذیحسابی : سید حسین قاسمی
    • کارشناس مالی : مهدیه سادات علمدار
    • مسئول ذیحسابی طرح های عمرانی : پرویز ضیاء
    • کارشناس مالی : مرضیه اکبری
  • مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل
   • مدیر مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل : حسین فرزانگان
  • مدیریت حقوقی
   • مدیر حقوقی : سیده سمیه متولی
   • کارشناس حقوقی : طیبه تقوی
   • کارشناس حقوقی : علی طوقی
  • مدیریت قراردادها
   • کارشناس قراردادها : عقیل آزادگان
   • مدیر قراردادها : محسن عباسی
  • مدیریت حراست
   • کارشناس حراست : سید محسن رضوی
   • کارشناس حراست : علیرضا مسعودی
   • مدیر حراست : محمدحسین عادلی
   • کارشناس حراست : حجت اله اربابی
  • مدیریت روابط عمومی
   • مدیر روابط عمومی : محمود حمیدیان فر
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • معاون حفاظت و بهره برداری : سعید سروری
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : هدی موسی زاده
   • اداره منابع آب سرایان
    • رئیس اداره منابع آب سرایان : سید هاشم حجتی
    • کارشناس منابع آب : علی اصغر مولوی سرند
   • اداره منابع آب نهبندان
    • کارشناس منابع آب : محمد نعیمی
    • رئیس اداره منابع آب نهبندان : محمد علی شهابی
   • اداره منابع آب طبس
    • رئیس اداره منابع آب طبس : احمد محمدنژاد
   • اداره منابع آب فردوس
    • رئیس اداره منابع آب فردوس : سید هادی رحیمی
    • کارشناس منابع آب : محمد رمضانی فر
   • امور منابع آب قاینات و زیرکوه
    • کارشناس منابع آب : رضا طیبی
    • مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه : مجید هاونگی
    • کارشناس امور اداری : برات اسدالهی
    • کارشناس منابع آب : غلامحسین شجاع تقی آبادی
   • امور منابع آب شهرستان بیرجند
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از منابع آب : یاسر خراشادیزاده
    • مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند : غلامرضا ابراهیمی
    • کارشناس منابع آب : حمید آوان
    • کارشناس حقوقی : سید حسن علمدار
    • کارشناس منابع آب : جواد کرمانی
   • گروه درآمد و مشترکین
    • مدیریت برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : سید حسن شمس آبادی
     • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : ناصر نیک نیا
    • مدیریت رودخانه ها و سواحل
     • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : هادی زمینی
     • کارشناس رودخانه ها و سواحل : محمدحسن رادفرد
     • مدیر رودخانه ها و سواحل : مجتبی رضایی مناوند
    • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
     • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : علیرضا پیرتاج
     • کارشناس حفاظت و بهره برداری از منابع آب : مرضیه جعفری
     • گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
      • رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی : مهدی بهدانی
   • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
    • گروه تلفیق و بیلان
     • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر
     • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی شاهرخت
    • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
     • رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : محمدیعقوب بوالی گزیک
     • کارشناس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : حمید کارگر
    • گروه مطالعات آب های سطحی
     • رئیس گروه مطالعات آب های سطحی : امید خراشادیزاده
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاون طرح و توسعه : سید سعید پور جعفر
    • گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی
     • مدیریت فنی آب
      • مدیر فنی آب : مریم قوی پنجه
      • کارشناس بررسی طرحها : رضا نوفرستی
     • مدیریت طرح های توسعه منابع آب
      • کارشناس طرح ها : مهدی بیچکی
      • مدیر طرح های توسعه منابع آب : علی احسانی
      • کارشناس طرح های توسعه منابع آبی : جواد حافظی نسب
    • معاونت برنامه ریزی
     • معاون برنامه ریزی : احمد محبتی
     • مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
      • کارشناس برنامه ریزی آب : محمد کاظم بیجاری
      • مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : غلام سرور بوالی گزیک
      • کارشناس بودجه : منصوره آرزومندان
     • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
      • کارشناس نرم افزار : عالیه زاری
      • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : محمد امین قادری درمیان
      • کارشناس بهبود سازمانی : محمد نژادحسین