شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف


 

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 حضوری - الکترونیک
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 حضوری - الکترونیک
تغییر شرکت حفاری 13021446115 حضوری - الکترونیک
برقی کردن چاه 13021446114 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز بیشکاری قنات 13021446110 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز چاه بجای قنات 13021446108 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی 13031446107 حضوری - الکترونیک
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 حضوری - الکترونیک
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) 13021446104 حضوری - الکترونیک
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 حضوری - الکترونیک
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 حضوری
صدور مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 حضوری - الکترونیک
صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) 13021446100 حضوری - الکترونیک

 

« 1 2 3 » صفحه: