یکشنبه, 1 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری کارگاه آموزشی سناریونویسی و مانور در بحران

کارگاه آموزشی با موضوع "سناریونویسی و مانور در بحران" در محل سالن اجتماعات سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد؛

قطع کامل آب شرب از فضای سبز شهری

استاندار خراسان جنوبی گفت: ظرف دو ماه آینده هیچ شهرداری در استان نباید از آب شرب در فضای سبز شهری استفاده کند.

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای آگاهی و سواد آبی د رشهرستان نهبندان

کارگاه آموزشی ارتقای آگاهی و سواد آبی برای دانشجویان عضو جمعیت هلال احمر شهرستان نهبندان برگزار شد.

دیدارمدیرعامل شرکت آب منطقه ای با مدیرعامل هلال احمر خراسان جنوبی

به منظور تعامل وهمکاری های مشترک در حوزه آب استان ، مدیران عامل شرکت آب منطقه ای و هلال احمر خراسان جنوبی، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.