چهارشنبه, 1 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تعداد 307 حلقه چاه غیرمجاز در خراسان جنوبی شناسایی شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: تاکنون 307 حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده است که بعد از تعیین تکلیف در مراجع قضایی نسبت به مسدود...

آبگیری سدهای خراسان جنوبی در پی بارش های اخیر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در پی بارش های اخیر در استان 2.5 میلیون متر مکعب آب در سدهای مخزنی و تغذیه ای استان ذخیره سازی شده است.

حضور کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در راهپیمایی 22 بهمن ماه

در طلیعه فجر چهلم انقلاب،کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، همانند سال های گذشته همگام با آحاد مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه استان، در راهپیمایی بزرگ و...

تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شرکت...

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اهداء لوح سپاس از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای استان جهت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در...

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.