سه‌شنبه, 29 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

آشنایی دانش آموزان شهر بیرجند با فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب

جشنواره "تبیین کتاب انسان و محیط زیست"با حضور جمعی از دانش آموزان، اولیاء و مربیان و مدیران شرکت آب منطقه ای در مدارس شهر بیرجند برگزار شد.

کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق شهرستان نهبندان تشکیل جلسه داد

یازدهمین جلسه کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق شهرستان نهبندان در محل مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای...

تغذیه مصنوعی بندان در شهرستان نهبندان 22 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس به همراه فرماندار نهبندان ،مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طرح تغذیه مصنوعی بندان در...

هشتمین جلسه کمیته مشترک صنعت آب و برق شهرستان بشرویه برگزار شد

همزمان با هفته پدافند غیرعامل کمیته انسجام بخشی صنعت آب وبرق بشرویه با حضور اعضا کمیته در محل نمایندگی منابع آب بشرویه تشکیل جلسه داد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.