پنجشنبه, 28 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

نشست کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق استان های خراسان

نشست کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان نهبندان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای حفاظت منابع آب زیرزمینی شهرستان نهبندان به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای شورای حفاظت، شورای تامین و معاونین فرماندار برگزار شد.

خراسان جنوبی در رده استان‌های دارای تنش آبی شدید قرار دارد

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در رده استان‌های دارای تنش آبی شدید قرار دارد گفت: عدم وجود منابع آب سطحی در استان موجب شده که تمام...

در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی آب مطرح شد

بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تصفیه خانه بیرجند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تصفیه خانه بیرجند لازم است.