جمعه, 6 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مهار 3 میلیون متر مکعب رواناب در سد رزه شهرستان درمیان

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگی های اخیر،3 میلیون متر مکعب رواناب در سد رزه شهرستان درمیان مهار و ذخیره شد.

آبگیری 7 سد مخزنی در استان خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 42 درصد از حجم 7 سد مخزنی استان پس از بارندگی های اخیر آبگیری شد.

رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه های شهرستان بیرجند

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه روستاهای بجد و دره میرک از توابع شهرستان بیرجند با هدف عبور ایمن سیلاب...

برگزاری جلسه کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق شهرستان نهبندان

ششمین جلسه کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق شهرستان نهبندان برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.