دوشنبه, 25 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان نهبندان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای حفاظت منابع آب زیرزمینی شهرستان نهبندان به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای شورای حفاظت، شورای تامین و معاونین فرماندار برگزار شد.

خراسان جنوبی در رده استان‌های دارای تنش آبی شدید قرار دارد

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در رده استان‌های دارای تنش آبی شدید قرار دارد گفت: عدم وجود منابع آب سطحی در استان موجب شده که تمام...

در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی آب مطرح شد

بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تصفیه خانه بیرجند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تصفیه خانه بیرجند لازم است.

میز خدمت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی راه اندازی شد

معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور، میز خدمت در این شرکت...