دوشنبه, 6 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سامانه پیامک
سد اسدیه
سد رزه
سد شوسف
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
برگزاری جلسه مشترک آب و برق در شهرستان نهبندان

برگزاری جلسه مشترک آب و برق در شهرستان نهبندان

دهمین جلسه کمیته مشترک آب و برق شهرستان نهبندان با حضور مدیر ادارات منابع آب و توزیع نیروی برق و همچنین کارشناسان مربوطه در محل مدیریت توزیع نیروی برق این شهرستان...

شورای حفاظت از منابع آب استان خراسان جنوبی تشکیل جلسه داد

شورای حفاظت از منابع آب استان خراسان جنوبی تشکیل جلسه داد

هفدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان و هفتمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان خراسان جنوبی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار،مدیرعامل شرکت آب...

برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان بشرویه

برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان بشرویه

پانزدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان بشرویه با محوریت آب های سطحی در محل فرمانداری بشرویه و با حضور اعضای این شورا در محل فرمانداری بشرویه برگزار شد.

رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های شهرستان بشرویه

رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های شهرستان بشرویه

به منظور پیشگیری از خطرات سیلاب، رفع تصرف ،بازگشایی و بهسازی بستر و حریم چند رودخانه و آبراهه در شهرستان بشرویه صورت پذیرفت.

سد نهرین طبس طی سه مرحله در سال جاری سر ریز شد

سد نهرین طبس طی سه مرحله در سال جاری سر ریز شد

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: باتوجه به بارش های مناسب سال جاری سد نهرین طبس پس از بارندگی های اخیر در سه مرحله آب از سرریز آن عبور کرد که این...
برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان جنوبی

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه اول سال 97 در مورخ 97/01/21 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.