یکشنبه, 30 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق شهرستان نهبندان برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیته انسجام بخشی صنعت آب و برق شهرستان نهبندان با حضورمدیران امور آب و فاضلاب روستایی و شهری،مدیر توزیع نیروی برق و رئیس اداره منابع آب نهبندان در...

افتتاح اولین اتاق خبر استان در شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی

آب بیرجند از استاندارد کافی برخوردار است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی در نشست خبری اولین اتاق خبر استان با اشاره به کیفیت آب آشامیدنی شهر بیرجند، گفت: با کاهش منیزیم و فلزات سنگین در تصفیه خانه...

برگزاری جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با حضور سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان زیرکوه برگزار شد

دهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان زیرکوه به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضای این شورا در محل فرمانداری زیرکوه برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.