یکشنبه, 25 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

2 حلقه چاهک غیرمجاز در شهرستان قاینات پر و مسلوب‌المنفعه شد

در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی 2 حلقه چاهک غیرمجاز در شهرستان قاینات پر و مسلوب‌المنفعه شد.

ابقا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

طی حکمی از سوی مهندس "محمد حاج رسولی ها" مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مهندس"حسین امامی" مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی به مدت دو سال...

برگزاری کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق شهرستان نهبندان

کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق شهرستان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ،رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان و سایر اعضاء این کارگروه تشکیل جلسه...

آزادسازی 2.5 کیلومتر از مسیر رودخانه شورایک شهرستان سرایان

رئیس اداره منابع آب شهرستان سرایان از بازگشایی مسیر رودخانه شورایک به طول 2.5 کیلومتر خبر داد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.